prejsť na obsah


Pomoc

Účelom portálu elektronických služieb Košického samosprávneho kraja (portál ES KSK) je poskytnutie elektronických služieb občanom a podnikateľom.

Portál ES KSK ponúka informačné a transakčné služby. Účelom informačných služieb je poskytnutie informácií v rozsahu, ktorý je definovaný v rámci každej zo služieb. Účelom transakčných služieb je vybavovanie elektronických žiadostí, ktoré podávajú občania a podnikatelia prostredníctvom portálu ES KSK.

Pre vyhľadanie konkrétnej služby máte možnosť vyhľadávania a triedenia podľa nasledujúcich kritérií:

  • výber životnej situácie na titulnej stránke portálu alebo vo vyhľadávacom formulári,
  • výber oblasti z menu Elektronické služby alebo vo vyhľadávacom formulári,
  • výber služieb podľa určenia (občan/podnikateľ) vo vyhľadávacom formulári,
  • zadanie hľadaného textu vo vyhľadávacom formulári.

Po nájdení požadovanej služby máte možnosť zobraziť detailné údaje služby kliknutím na jej názov. Zobrazí sa detailný popis služby a doplnkové informácie vrátane zoznamu súvisiacich služieb.

V pravej hornej časti stránky s detailom informačnej služby sa zobrazí odkaz na informácie, ktoré sú predmetom zverejňovania v rámci zvolenej služby. V závislosti od typu zverejnenej informácie sa zobrazí daná informácia v textovej podobe, prostredníctvom mapovej aplikácie alebo v podobe zoznamu, v ktorom je možné dodatočne vyhľadávať zverejnené údaje.

V prípade transakčnej služby sa v pravej hornej časti zobrazuje zoznam elektronických formulárov, ktoré je možné odoslať prostredníctvom zvolenej služby. Po kliknutí na zvolený formulár budete vyzvaný na prihlásenie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk). Na prihlásenie môžete využiť svoj elektronický občiansky preukaz (eID). Pre odoslanie žiadosti vyžadujúcej elektronický podpis budete potrebovať eID s platným zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Po prihlásení máte možnosť vyplniť zvolený elektronický formulár. Pri niektorých službách sa môže vyžadovať podpísanie elektronického formulára zaručeným elektronickým podpisom a/alebo priloženie príloh k podaniu. Pre záväzné odoslanie podania kliknite na tlačidlo "Odoslať podanie".

Pri tvorbe elektronického podania je možné využiť doplnkové funkcie pre uloženie rozpracovaného elektronického podania do súboru alebo pre načítanie podania zo súboru.

V prípade, ak sa a vyžaduje sa podpis viacerých štatutárov právnickej osoby, každý zo štatutárov musí podpísať elektronický formulár a uložiť ho do súboru. Každý zo štatutárov musí podpísať rovnako vyplnený formulár. Pre odoslanie podania s viacerými podpismi je určená záložka "Viacnásobný podpis", v rámci ktorej jeden štatutár (alebo poverená osoba) vloží všetky jednotlivé podpísané formuláre, priloží povinné prílohy a odošle podanie.

Vami odoslané podanie budete mať k dispozícii vo vašej schránke správ v sekcii s odoslanými správami (dostupné cez portál slovensko.sk).

Po spracovaní vašej žiadosti na Úrade KSK vám bude doručená elektronická odpoveď do vašej schránky správ na portáli slovensko.sk.

Ďalšie informácie o portáli ES KSK a o elektronických službách môžete získať v sekcii často kladených otázok alebo v Používateľskej príručke elektronických služieb (PDF, 15 MB).

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 10. 12. 2015