prejsť na obsah


Geoportál KSK

Základné informácie

Geoportál KSK je samostatná mapová aplikácia, ktorá disponuje pokročilými nástrojmi na prezeranie a interakciu s priestorovými údajmi v správe Košického samosprávneho kraja.

Dostupné mapové kompozície

Jednotlivé mapové kompozície je možné prepnúť v pravej hornej časti mapového okna. Celkovo sú dostupné nasledovné kompozície:

 • Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • Dopravné uzávierky
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Štatistické ukazovatele a informácie o regióne
 • Prebytočný majetok VUC
 • Poskytnuté dotácie
 • Poskytovatelia sociálnych služieb
 • Územný plán VÚC
 • Príroda a chránené územia

Dostupné mapové podklady

Ako mapové kompozície k jednotlivým podkladom boli použité údaje a služby tretích strán:

 • ZB GIS (Základná Báza pre Geografické Informačné Systémy) z Úradu geodézie, kratografie a katastra v Bratislave
 • Katastrálna mapa z Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave
 • Ortofoto mapa zo služby Bing spoločnosti Microsoft

Otvoriť Geoportál na novej karte

 

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 20. 11. 2015