prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Transakčná služba Poskytovanie dotácií typu iné Služba je určená na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na „iné“ (poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti) podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „VZN č. 3/2006“).
Transakčná služba Podanie vyúčtovania dotácie typu iné Služba je určená na podanie vyúčtovania poskytnutej dotácie na „iné“ (poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti) podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „VZN č. 3/2006“).
Transakčná služba Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií typu iné - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Informačná služba Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií typu iné Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na „iné“ (poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti).
Transakčná služba Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC Služba je určená na podávanie pripomienok k návrhu rozpočtu VÚC.
Transakčná služba Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC Služba je určená na podávanie pripomienok k návrhu záverečného účtu VÚC.
Informačná služba Elektronické platenie pokút a poplatkov Služba umožňuje elektronicky zrealizovať požadovanú úhradu správneho poplatku, pokuty alebo inej platby.
Informačná služba Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC Služba je určená na informovanie o návrhu rozpočtu VÚC.
Transakčná služba Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Informačná služba Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC Služba je určená na informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC.