prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Transakčná služba Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií typu iné - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Informačná služba Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií typu iné Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na „iné“ (poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti).
Transakčná služba Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC Služba je určená na podávanie pripomienok k návrhu rozpočtu VÚC.
Transakčná služba Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC Služba je určená na podávanie pripomienok k návrhu záverečného účtu VÚC.
Informačná služba Elektronické platenie pokút a poplatkov Služba umožňuje elektronicky zrealizovať požadovanú úhradu správneho poplatku, pokuty alebo inej platby.
Informačná služba Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC Služba je určená na informovanie o návrhu rozpočtu VÚC.
Transakčná služba Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Informačná služba Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC Služba je určená na informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC.
Transakčná služba Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Vybavovanie sťažností a podnetov Služba je určená na vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Podnety nie sú evidované centrálne a sú vybavované jednotlivými odbormi Úradu KSK podľa príslušných kompetencií.