prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Transakčná služba Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie Služba je určená na podávanie žiadostí o schválenie ordinačných hodín v ambulanciách v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.
Transakčná služba Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi Služba je určená na podávanie žiadostí o určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z.
Transakčná služba Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.
Transakčná služba Oznámenie o zmene údajov v povolení prevádzkovania zdravotníckych zariadení Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia z dôvodu zmeny v zmysle § 16 a §17 zákona č. 578/2004 Z.z.
Transakčná služba Zrušenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení Služba je určená na podávanie žiadostí o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.
Transakčná služba Dočasné pozastavenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení Služba je určená na podávanie žiadostí o pozastavenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.
Informačná služba Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu Služba je zameraná na určovanie zdravotných obvodov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na podávanie informácií pre občanov a poskytovateľov zdravotníckych zariadení v súvislosti so zdravotnými obvodmi.
Informačná služba Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách) Služba je určená na podávanie informácií pre občanov a poskytovateľov zdravotníckych zariadení.
Transakčná služba Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách) - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.