prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Informačná služba Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na kultúru Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na kultúru.
Transakčná služba Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na kultúru - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Informačná služba Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok.
Transakčná služba Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám bude elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Informačná služba Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na podporu mládeže Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na podporu mládeže.
Transakčná služba Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC Služba je určená na podávanie žiadostí na stretnutie so zástupcom VÚC pre fyzickú osobu, alebo pre zástupcov právnickej osoby.
Transakčná služba Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC Služba je určená na podávanie žiadostí o poskytnutie informácií o činnosti a právomociach VÚC fyzickým a právnickým osobám.