prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Transakčná služba Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb Služba je určená pre verejnosť na podávanie pripomienok k spracovanému a zverejnenému návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
Transakčná služba Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb Služba je určená na podávanie žiadosti o poskytnutie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Informačná služba Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia Služba je určená na podávanie podnetov a informácií o aktivitách KSK v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Transakčná služba Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC Služba je určená na podávanie žiadostí na stretnutie so zástupcom VÚC pre fyzickú osobu, alebo pre zástupcov právnickej osoby.