prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Informačná služba Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách Služba je určená na informovanie o voľných miestach v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
Transakčná služba Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC Služba je určená na podávanie žiadostí na stretnutie so zástupcom VÚC pre fyzickú osobu, alebo pre zástupcov právnickej osoby.
Transakčná služba Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC Služba je určená na podávanie žiadostí o poskytnutie informácií o činnosti a právomociach VÚC fyzickým a právnickým osobám.