prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Transakčná služba Ohlasovanie problémov na ceste Elektronická služba umožňuje fyzickým osobám a právnickým osobám upozorniť (ohlasovať) na problémy na cestách II. a III. triedy Košického samosprávneho kraja (vlastníka ciest II. a III. triedy) a Správy ciest KSK (správcu ciest II. a III. triedy).
Transakčná služba Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy Služba umožňuje fyzickým osobám a právnickým osobám (dopravcom) požiadať Košický samosprávny kraj (dopravný správny orgán) o schválenie cestovného poriadku na linke, na ktorú má dopravca udelenú dopravnú licenciu. Košický samosprávny kraj je vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán pre vnútroštátne pravidelné autobusové linky, ktorých východisková zastávka je na území Košického samosprávneho kraja (netýka sa mestskej dopravy).
Transakčná služba Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu Služba umožňuje fyzickým osobám a právnickým osobám (dopravcom) požiadať Košický samosprávny kraj (dopravný správny orgán) o udelenie dopravnej licencie. Košický samosprávny kraj je vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán pre vnútroštátne pravidelné autobusové linky, ktorých východisková zastávka je na území Košického samosprávneho kraja (netýka sa mestskej dopravy).
Transakčná služba Zmena licencie pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu Služba je určená pre držiteľov platnej dopravnej licencie (FO, PO), ktorým udelil tunajší dopravný správny orgán dopravnú licenciu.
Transakčná služba Zrušenie licencie pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu Služba je určená pre držiteľov platnej dopravnej licencie (FO, PO), ktorým udelil tunajší dopravný správny orgán dopravnú licenciu.
Informačná služba Informovanie o stave a zjazdnosti ciest Služba je určená pre verejnosť na zverejňovanie informácií o stave ciest, uzávierkach, obchádzkach a zjazdnosti v zimnom období.
Transakčná služba Informovanie o stave a zjazdnosti ciest - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Informovanie o dani z motorového vozidla - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC Služba je určená na podávanie žiadostí na stretnutie so zástupcom VÚC pre fyzickú osobu, alebo pre zástupcov právnickej osoby.