prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Informačná služba Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách Služba informuje o tom čo je VÚC a o jeho kompetenciách vo vzťahu k občanom a k regiónu.
Informačná služba Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené Služba poskytuje občanovi podrobnejšie vysvetlenia o aplikácii opravných prostriedkov proti rozhodnutiam VÚC.
Informačná služba Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC Služba je určená za účelom poskytnutia komplexných informácií o legislatíve, na základe ktorej VÚC koná a rozhoduje, alebo ktorá upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC.