prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Transakčná služba Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC Služba je určená na podávanie pripomienok k návrhu rozpočtu VÚC.
Transakčná služba Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC Služba je určená na podávanie pripomienok k návrhu záverečného účtu VÚC.
Informačná služba Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC Služba je určená na informovanie o návrhu rozpočtu VÚC.
Transakčná služba Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Informačná služba Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC Služba je určená na informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC.
Transakčná služba Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Informačná služba Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva Služba je určená na zverejnenie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva podľa § 14 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Transakčná služba Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.