prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Transakčná služba Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Vybavovanie sťažností a podnetov Služba je určená na vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Podnety nie sú evidované centrálne a sú vybavované jednotlivými odbormi Úradu KSK podľa príslušných kompetencií.
Transakčná služba Vybavovanie podnetov Služba je určená na vybavovanie podnetov podľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní.
Informačná služba Poskytovanie informácií o regióne Služba je určená na poskytovanie informácií o Košickom kraji v oblasti regionálneho rozvoja.
Informačná služba Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC Služba je určená na podávanie aktuálnych informácií o prebytočnom majetku Košického samosprávneho kraja.
Informačná služba Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách Služba je určená na informovanie o voľných miestach v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
Informačná služba Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva Služba je určená na zverejnenie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva podľa § 14 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Transakčná služba Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Informačná služba Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC Služba je určená na informovanie širokej verejnosti o účasti poslancov zastupiteľstva na jednotlivých zasadnutiach zastupiteľstva podľa ods. 5 § 25 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.