prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Transakčná služba Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Vybavovanie podnetov Služba je určená na vybavovanie podnetov podľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní.
Informačná služba Zverejňovanie územného plánu Služba je určená na zverejnenie Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
Transakčná služba Sprístupnenie územného plánu - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC Služba je určená na podávanie žiadostí na stretnutie so zástupcom VÚC pre fyzickú osobu, alebo pre zástupcov právnickej osoby.
Transakčná služba Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC Služba je určená na podávanie žiadostí o poskytnutie informácií o činnosti a právomociach VÚC fyzickým a právnickým osobám.
Informačná služba Informovanie o vyhlásení referenda Služba je určená na informovanie verejnosti o vyhlásení referenda.
Transakčná služba Informovanie o vyhlásení referenda - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.