prejsť na obsah


A.1.42, Informovanie o stave a zjazdnosti ciest

Služba je určená pre verejnosť na zverejňovanie informácií o stave ciest, uzávierkach, obchádzkach a zjazdnosti v zimnom období.

Aktuálne informácie o stave ciest, uzávierkach, obchádzkach a zjazdnosti v zimnom období, pre územie celého Slovenska, pre všetky cesty bez rozdielu vlastníka a správcu, sú k dispozícii na stránke www.zjazdnost.sk a tiež na stránke http://www.scksk.sk/dopravne-info .

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2018


Legislatíva

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Vyhláška č. 35/1984 Zb. vykonávacia vyhláška
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Doprava
 

Vybavuje

Ing. Erika Bartková
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
055 7268 253
 

Životné situácie

Doprava: Cestná doprava a parkovanie

Súvisiace služby


Ohlasovanie problémov na ceste
Elektronická služba umožňuje fyzickým osobám a právnickým osobám upozorniť (ohlasovať) na problémy na cestách II. a III. triedy Košického samosprávneho kraja (vlastníka ciest II. a III. triedy) a Správy ciest KSK (správcu ciest II. a III. triedy).