prejsť na obsah


A.1.39, Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok

Služba je určená na zverejňovanie dôležitých informácií pre verejnosť  vo forme registra.

Zverejňovanie informácií o lekárňach. Údaje o jednotlivých lekárňach a výdajniach. Zatvorené prevádzky.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2020


Legislatíva

zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
 

Poplatky

bez poplatku
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Ing. Peter Slanina
 

Kontakt

Základné informácie: http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/lekarenska-starostlivost/
Informátor: 055 7268 297 - PIC
 

Životné situácie

Zdravie: Lieková starostlivosť, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Súvisiace služby


Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok podaním žiadosti o informácie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.