prejsť na obsah


A.1.38, Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv

Služba je určená na zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv.

Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2017


Legislatíva

§ 135 ods. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
 

Poplatky

bez poplatku
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Sociálne veci a zdravotníctvo
 

Vybavuje

Mgr. Martin Ištvan
 

Kontakt

Základné informácie: http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/lekarenska-starostlivost/
Informátor: 055 7268 297 - PIC
 

Životné situácie

Zdravie: Lieková starostlivosť, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Súvisiace služby


Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.