prejsť na obsah


A.1.25, Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

Služba je určená na zverejnenie informácií o funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Z úrovne komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov povinne zverejnený údaj výpisu z oznámení o funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov u novozvoleného predsedu a novozvolených poslancov v lehote 30 dní od ujatia sa funkcie a každoročne k 31. 3. počas výkonu funkcie predsedu a počas výkonu funkcie poslanca.  Údaj zverejnený v ponukovom menu zastupiteľstvo, komisie, komisia na ochranu verejného poriadku.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 9. 8. 2017


Legislatíva

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

JUDr. Melánia Kolesárová
 

Kontakt

055 7268 118
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít
Služba je určená na informovanie verejnosti o činnosti VÚC, o aktuálnych udalostiach, na ktorých sa podieľa regionálna samospráva prostredníctvom Úradu KSK a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.


Informovanie o organizačnej štruktúre VÚC
Služba je určená na poskytnutie informácií o organizačnej štruktúre Úradu KSK.