prejsť na obsah


A.1.24, Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

Služba je určená na informovanie verejnosti o činnosti VÚC, o aktuálnych udalostiach, na ktorých sa podieľa regionálna samospráva prostredníctvom Úradu KSK a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Košický samosprávny kraj má kompetencie v rôznych oblastiach, ktoré sa dotýkajú každodenného života občanov – cestovný ruch, doprava, kultúra, regionálny rozvoj, územný plán, sociálne veci, školstvo, zdravotníctvo. Informovanie o ich napĺňaní je hlavnou úlohou pri budovaní vzťahov s verejnosťou.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 18. 10. 2019


Legislatíva

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

JUDr. Anna Terezková
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Referát pre vzťahy s verejnosťou a médiami 055 7268 171, 055 7268 173
 

Životné situácie

Občan a štát: Účasť na veciach verejných

Súvisiace služby


Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.


Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC
Služba je určená na zverejnenie informácií o funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Informovanie o organizačnej štruktúre VÚC
Služba je určená na poskytnutie informácií o organizačnej štruktúre Úradu KSK.