prejsť na obsah


A.1.23, Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov

Služba je určená na informovanie širokej verejnosti o hlasovaní poslancov v zmysle § 52 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Výpisy hlasovaní poslancov ku každému prejednávanému bodu programu  rokovania zastupiteľstva v štruktúre hlasovaní poslancov abecedne. Výpis hlasovaní publikovaný na  úradnej tabuli úradu umiestnenej vo vestibule budovy, na webovej stránke – ponukové menu zastupiteľstvo, aktuality, posledné uskutočnené zasadnutie, číslo zasadnutia pri možnosti výberu hlasovania k ľubovoľnému bodu prejednávanej problematiky.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 18. 10. 2019


Legislatíva

Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Miroslava Segedová
 

Kontakt

055 7268 248
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva
Služba je určená na zverejnenie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva podľa § 14 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC
Služba je určená na informovanie širokej verejnosti o účasti poslancov zastupiteľstva na jednotlivých zasadnutiach zastupiteľstva podľa ods. 5 § 25 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.


Pripomienkovanie návrhov nariadení o ktorých má rokovať zastupiteľstvo
Služba je určená na pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo.

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC
Služba je určená na zverejňovanie informácií o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.