prejsť na obsah


A.1.22, Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC

Služba je určená na informovanie širokej verejnosti  o účasti poslancov zastupiteľstva na jednotlivých zasadnutiach zastupiteľstva podľa ods. 5 § 25 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Uvedená informácia je zverejnená bezprostredne po ukončení zastupiteľstva spracovaná na základe výstupov prezentácií poslancov na webovej stránke Košického samosprávneho kraja v ponukovom menu

 

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 7. 2020


Legislatíva

Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Miroslava Segedová
 

Kontakt

055 7268 248
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva
Služba je určená na zverejnenie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva podľa § 14 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.


Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov
Služba je určená na informovanie širokej verejnosti o hlasovaní poslancov v zmysle § 52 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Pripomienkovanie návrhov nariadení o ktorých má rokovať zastupiteľstvo
Služba je určená na pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo.

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC
Služba je určená na zverejňovanie informácií o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.