prejsť na obsah


A.1.21, Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva

Služba je určená na zverejnenie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva podľa § 14 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

  • Zápisnica o rokovaní zastupiteľstva sa vyhotovuje do termínu konania najbližších zasadnutí komisií
  • V zozname zasadnutí si vyberte to, ktorého zápisnica Vás zaujíma.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017


Legislatíva

Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Zákon č. 211/2000 Z. z.
 

Poplatky

žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Miroslava Segedová
 

Kontakt

055 7268 248
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy, Účasť na veciach verejných

Súvisiace služby


Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC
Služba je určená na informovanie širokej verejnosti o účasti poslancov zastupiteľstva na jednotlivých zasadnutiach zastupiteľstva podľa ods. 5 § 25 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov
Služba je určená na informovanie širokej verejnosti o hlasovaní poslancov v zmysle § 52 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Pripomienkovanie návrhov nariadení o ktorých má rokovať zastupiteľstvo
Služba je určená na pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo.

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC
Služba je určená na zverejňovanie informácií o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.