prejsť na obsah


A.1.11, Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Služba je určená na podávanie aktuálnych informácií o prebytočnom majetku Košického samosprávneho kraja.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 4. 11. 2020


Legislatíva

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja – platné v danom čase
 

Poplatky

žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Správa majetku
 

Vybavuje

Ing. Róbert Gima
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 322, Ing. Róbert Gima
 

Životné situácie

Bývanie: Prenájom nehnuteľnosti
Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy
Podnikanie: Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

Súvisiace služby


Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Prenájom prebytočného majetku
Služba je určená na podávanie žiadostí FO resp. PO o prenájom prebytočného majetku Košického samosprávneho kraja.

Predaj prebytočného majetku
Služba je určená na podávanie žiadostí FO resp. PO o predaj prebytočného majetku Košického samosprávneho kraja.