prejsť na obsah


A.1.6, Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

Služba je určená na informovanie o návrhu rozpočtu VÚC. O návrhu rozpočtu VÚC sú obyvatelia samosprávneho kraja informovaní na web-stránke Úradu KSK.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2019


Legislatíva

žiadna
 

Poplatky

žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Financie
 

Vybavuje

Ing. Kvetoslava Lipovská
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 218
 

Životné situácie

Občan a štát: Účasť na veciach verejných

Súvisiace služby


Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC
Služba je určená na podávanie pripomienok k návrhu rozpočtu VÚC.

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.