prejsť na obsah


A.1.59, Návrhy na zlepšenie

Služba je určená na podávanie návrhov na zlepšenie činnosti regionálnej samosprávy.

Podstatou vzťahov s verejnosťou je vzájomná komunikácia. Regionálna samospráva chce využiť pri zlepšovaní svojej práce aj tipy od občanov. Návrhy na zlepšenie sa môžu týkať všetkých oblastí, do ktorých zasahujú kompetencie samosprávneho kraja. Sú odzrkadlením reálneho života v kraji, ale môžu sa stať aj inšpiráciou pre ďalšie plánovanie.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 18. 10. 2019


Elektronické formuláre

 
Návrh na zlepšenie (FO)
 
Návrh na zlepšenie (PO)
 

Legislatíva

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

JUDr. Anna Terezková
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Referát pre vzťahy s verejnosťou a médiami 055 7268 171, 055 7268 173
 

Životné situácie

Občan a štát: Účasť na veciach verejných

Súvisiace služby


Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.