prejsť na obsah


A.1.57, Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC

Služba je určená na podávanie žiadostí na stretnutie so zástupcom VÚC pre fyzickú osobu, alebo pre zástupcov právnickej osoby.

Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC slúži na jednoduchší kontakt medzi občanmi – fyzickými osobami, resp. zástupcami právnických osôb s predstaviteľmi VÚC. O stretnutie so zástupcom VÚC môže požiadať každý občan, ktorý chce získať informácie v niektorej z oblastí patriacej medzi kompetencie VÚC.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 7. 2020


Elektronické formuláre

 
Požiadavka na stretnutie so zástupcom VÚC (FO)
Formulár požiadavky na stretnutie so zástupcom VÚC.
 
Požiadavka na stretnutie so zástupcom VÚC (PO)
Formulár požiadavky na stretnutie so zástupcom VÚC.
 

Legislatíva

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota nie je stanovená, dĺžka závisí od možností pracovného programu jednotlivých zodpovedných pracovníkov.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Mgr. Timea Gregor
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Mgr. Radka Turyová – Kancelária predsedu, 055 7268 113
Mgr. Gabriela Sančiová – Kancelária predsedu, 055 7268 116
Mgr. Timea Gregor – Kancelária riaditeľa úradu, 055 7268 141
Mgr. Katarína Drabyčová – Kancelária riaditeľa úradu, 055 7268 148
Ing. Judita Bachledová - sekretariát podpredsedu, 055 7268 121
 

Životné situácie

Doprava: Cestná doprava a parkovanie
Kultúra: Podpora kultúry, Kultúrne aktivity
Občan a štát: Demokracia, Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy, Účasť na veciach verejných
Rodina a vzťahy: Sociálne služby
Vzdelanie a šport: Stredné školy
Zdravie: Zdravotná dokumentácia a poskytovanie informácií

Súvisiace služby


Informovanie o organizačnej štruktúre VÚC
Služba je určená na poskytnutie informácií o organizačnej štruktúre Úradu KSK.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.