prejsť na obsah


A.1.51, Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Služba je určená pre verejnosť na podávanie pripomienok k spracovanému a zverejnenému návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Vyšší územný celok je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.  Pripomienky môžu podávať poskytovatelia a prijímatelia sociálnych služieb v územnom obvode kraja, ktorí sa zároveň spolupodieľajú na tvorbe koncepcie, ďalej fyzické a právnické osoby, odborné inštitúcie nachádzajúce sa na území kraja pôsobiace v oblasti sociálnych vecí.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 11. 9. 2017


Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 83 ods. 4
 

Zakonná lehota

 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Sociálne veci a zdravotníctvo
 

Vybavuje

Mgr. Emília Revajová Bujňáková
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OSVaZ: 055 7268 282
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb
Služba je určená pre verejnosť na zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.