prejsť na obsah


A.1.36b, Pozastavenie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Služba je určená na podávanie žiadostí o pozastavenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

O pozastavenie povolenia môžu požiadať

  • držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktorých miesto poskytovania lekárenskej starostlivosti je na území Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“)

Podmienky schválenia povolenia

  • na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu KSK (ďalej len „Úradu“) a za predpokladu, že spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2020


Elektronické formuláre

 
Žiadosť na pozastavenie činnosti poskytovania lekárenskej starostlivosti (FO)
Žiadosť na pozastavenie činnosti poskytovania lekárenskej starostlivosti podľa § 9 zákona č 362/2011 Z.z. o liekoch a zdrav. pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Žiadosť na pozastavenie činnosti poskytovania lekárenskej starostlivosti (PO)
Žiadosť na pozastavenie činnosti poskytovania lekárenskej starostlivosti podľa § 9 zákona č 362/2011 Z.z. o liekoch a zdrav. pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Legislatíva

§ 9 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
 

Poplatky

bez poplatku
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Ing. Peter Slanina
 

Kontakt

Základné informácie: http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/lekarenska-starostlivost/
Informátor: 055 7268 297 - PIC
 

Životné situácie

Zdravie: Lieková starostlivosť, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Súvisiace služby


Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Oznámenie o zmene údajov v povolení činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na podávanie žiadostí o zmenu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Zrušenie povolenia činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na podávanie žiadostí o zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.