prejsť na obsah


A.1.30, Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi

Služba je určená na podávanie žiadostí o určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z.

O schválenie môže požiadať

  • fyzická osoba, ktorej bol odmietnutý návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dôležité pojmy

  • dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti medzi fyzickou osobou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Podmienky určenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

  • na základe podania/sťažnosti FO
  • písomnej žiadosti FO

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2020


Legislatíva

576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa určuje neodkladne.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk pod záložkou zdravotníctvo
055/7268290
 

Životné situácie

Zdravie: Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu, Ambulantná starostlivosť lekára špecialistu, Ambulantná starostlivosť zubného lekára

Súvisiace služby


Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu
Služba je zameraná na určovanie zdravotných obvodov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na podávanie informácií pre občanov a poskytovateľov zdravotníckych zariadení v súvislosti so zdravotnými obvodmi.

Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)
Služba je určená na podávanie informácií pre občanov a poskytovateľov zdravotníckych zariadení.


Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.