prejsť na obsah


A.1.29, Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Služba je určená na podávanie žiadostí o schválenie ordinačných hodín v ambulanciách v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.

O schválenie môžu požiadať

  • FO a PO ako držitelia povolenia a poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú zdravotnícke zariadenia na území KSK

Dôležité pojmy

  • ordinačné hodiny - doba vymedzená a určená na poskytovanie ambulantnej starostlivosti; schvaľuje ich KSK

Podmienky schvaľovania ordinačných hodín

  • na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu KSK, lekárovi samosprávneho kraja za predpokladu, že žiadateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť na území KSK,
  • žiadateľ je držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2020


Legislatíva

578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Usmernenie OSVaZ č. 6/2013
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota na schválenie ordinačných hodín nie je zákonom vymedzená. Žiadosti sa vybavujú v lehote 30 dní.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA, Mgr. Kečkešová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk pod záložkou zdravotníctvo
055 7268293, 055 7268296
 

Životné situácie

Zdravie: Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu, Ambulantná starostlivosť lekára špecialistu, Ambulantná starostlivosť zubného lekára

Súvisiace služby


Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.