prejsť na obsah


A.1.73b, Podanie návrhu rozpisu lekárskej služby prvej pomoci

Služba je určená na podanie návrhu rozpisu lekárskej služby prvej pomoci.

Podanie návrhu rozpisu lekárskej služby prvej pomoci. Služba je zameraná na proces určovania a realizácie rozpisov lekárskej služby prvej pomoci, ich schvaľovanie, zverejňovanie a informovanie o nich.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2020


Legislatíva

576/2004 Z.z. a 578/2004 v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA, PhDr. Dringuš
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk pod záložkou zdravotníctvo
055/7268290, 055/7268295
 

Životné situácie

Zdravie: Lekárska služba prvej pomoci a prvá pomoc

Súvisiace služby


Informovanie o lekárskej službe prvej pomoci
Služba je zameraná na proces určovania a realizácie rozpisov lekárskej služby prvej pomoci, ich schvaľovanie, zverejňovanie a informovanie o nich.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.