prejsť na obsah


A.1.47b, Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na podporu mládeže

Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na podporu mládeže. 

Služba je určená na poskytnutie informácií o poskytnutých dotáciách podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len „VZN č. 3/2006“).

Služba zverejňuje všetky schválené aj neschválené dotácie na podporu mládeže. V zobrazenom zozname je možné filtrovať podľa rôznych kritérií:

  • názov projektu, na ktorý bola odoslaná žiadosť o dotáciu,
  • výsledný stav dotácie, tj. či bola schválená alebo neschválená,
  • rok vydaného rozhodnutia.

Jednotlivé zobrazené dotácie je možné zobraziť aj na mape, na ktorej sa zobrazuje poloha adresy žiadateľa o príslušnú adresu.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2019


Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Financie
 

Vybavuje

Mgr. Alena Šuranová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Odbor financií: 055 7268 316
 

Životné situácie

Financie: Dotácie
Kultúra: Podpora kultúry
Podnikanie: Dotácie
Vzdelanie a šport: Šport

Súvisiace služby


Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na podporu mládeže - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám bude elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.