prejsť na obsah


G.4, Vzdanie sa odvolania

Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

V zmysle ustanovenia § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má účastník konania právo proti rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie, ak zákon neustanovuje inak, alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne, alebo ústne do zápisnice nevzdal. Podanie odvolania je subjektívnym právom účastníka – procesnou formou nevyužitia tohto práva je vzdanie sa práva na odvolanie, ku ktorému dochádza po oznámení rozhodnutia.
V prípade, ak účastník konania nemá voči vydanému rozhodnutiu žiadne výhrady - pre urýchlenie právoplatnosti, môže využiť elektronickú službu G.4 Vzdanie sa odvolania.
Po prijatí a spracovaní tejto požiadavky, rozhodnutie správneho orgánu nadobúda okamžitú právoplatnosť.
Dôvody vzdania sa odvolania sa neuvádzajú.
Spravidla pôjde o konanie keď účastník potrebuje právoplatné rozhodnutie správneho orgánu na iné účely ( občianskoprávneho /administratívneho konania).

Službu je možné využiť dvoma spôsobmi:

  • využitím elektronickej služby Vzdanie sa odvolania, ktorá je dostupná na Portáli Elektronických služieb (ďalej ES) Košického samosprávneho kraja (ďalej KSK),
  • odoslaním odpovede nad prijatou správou (správa musí obsahovať ikonku obáločka) v eDeskovej schránke.

Elektronická služba G.4 Vzdanie sa odvolania:
V detaile služby G.4 Vzdanie sa odvolania (aktuálne sa na ňom nachádzate), v zelenom paneli napravo sa nachádza sekcia elektronických formulárov pre fyzickú aj právnickú osobu. Po zvolení jedného z dostupných formulárov (klik na názov formuláru) sa zobrazí stránka pre tvorbu elektronického podania. Potrebné je vyplniť elektronický formulár, elektronicky ho podpísať, prípadne priložiť prílohy a celé podanie elektronicky odoslať.
Po odoslaní je podanie prijaté a spracovávané informačným systémom KSK.

Nutnou podmienkou korektného odoslania elektronického podania je prihlásenie na ÚPVS prostredníctvom Portálu ES KSK. V prípade, ak nie ste prihlásení, pri prechode na stránku pre vytvorenie elektronického podania, budete na to upozornení.

Odoslanie odpovede z eDeskovej schránky:
Musíte sa prihlásiť do vlastnej eDeskovej schránky, a to nasledujúcim spôsobom:

  1. prihlásiť sa na Portál ÚPVS, ktorého stránka je www.slovensko.sk
  2. po prihlásení sa sprístupní v hornom pravom rohu odkaz na eDeskovú schránku, Zobraziť elektronickú schránku
  3. po kliknutí na daný odkaz, budete presmerovaní do Vašej eDeskovej schránky

Vo Vašej eDeskovej schránke, v priečinku Prijaté správy si vyhľadávate správu, na ktorú chcete odpovedať (musí obsahovať ikonku obáločka). Po kliknutí na danú správu sa Vám zobrazí jej detail. V detaile správy, po kliknutí na tlačidlo Viac operácií nad správou sa zobrazí zoznam s dostupnými operáciami, z ktorého vyberiete Odpovedať.
Následne sa Vám zobrazí elektronický formulár Všeobecná agenda, ktorý je potrebné korektne vyplniť a odoslať.
Po odoslaní je podanie prijaté informačným systémom KSK, a začína plynúť zákonná lehota jeho spracovania.

Detailnejší postup pri práci s portálom ÚPVS a eDeskovou schránkou nájdete na tomto odkaze https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 21. 9. 2017


Elektronické formuláre

 
Vzdanie sa odvolania (FO)
 
Vzdanie sa odvolania (PO)
 

Poplatky

Ziadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Žiadny odbor

Súvisiace služby