prejsť na obsah


A.1.74, Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)

Služba je určená na podávanie informácií pre občanov a poskytovateľov zdravotníckych zariadení. 

O informáciu môže požiadať

  • ktokoľvek

Dôležité pojmy

  • zdravotnícke zariadenie

Podmienky na informovanie

  • nie sú určené

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 9. 3. 2022


Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Pracovníci oddelenia zdravotníctva
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk pod záložkou zdravotníctvo
 

Životné situácie

Zdravie: Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu, Ambulantná starostlivosť lekára špecialistu, Ambulantná starostlivosť zubného lekára, Darovanie krvi, orgánov, odovzdanie tela na darovanie orgánov, Jednodňová chirurgická starostlivosť, Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia, Lekárska služba prvej pomoci a prvá pomoc, Ústavná zdravotná starostlivosť a ústavná pohotovostná služba, Zdravotná dokumentácia a poskytovanie informácií

Súvisiace služby


Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach
Služba je určená na publikovanie informácie o pohotovostných službách v lekárňach.

Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv
Služba je určená na zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv.

Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na zverejňovanie dôležitých informácií pre verejnosť vo forme registra.

Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu
Služba je zameraná na určovanie zdravotných obvodov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na podávanie informácií pre občanov a poskytovateľov zdravotníckych zariadení v súvislosti so zdravotnými obvodmi.

Informovanie o lekárskej službe prvej pomoci
Služba je zameraná na proces určovania a realizácie rozpisov lekárskej služby prvej pomoci, ich schvaľovanie, zverejňovanie a informovanie o nich.