prejsť na obsah


A.1.72, Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Služba je zameraná na určovanie zdravotných obvodov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na podávanie informácií pre občanov a poskytovateľov zdravotníckych zariadení v súvislosti so zdravotnými obvodmi.

O informáciu môže požiadať

  • občan, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, iná organizácia

O určenie zdravotného obvodu môže požiadať

  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecný lekár pre dospelých
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecný lekár pre deti a dorast
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo

Dôležité pojmy

  • zdravotný obvod

Podmienky na informovanie

  • nie sú určené

Podmienky na určenie

  • musí byť držiteľ povolenia
  • musí byť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v daných špecializačných odboroch

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2020


Legislatíva

576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA, Mgr. Kečkešová, PhDr. Dringuš
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk pod záložkou zdravotníctvo
 

Životné situácie

Zdravie: Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu, Ambulantná starostlivosť lekára špecialistu, Ambulantná starostlivosť zubného lekára

Súvisiace služby


Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi
Služba je určená na podávanie žiadostí o určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z.

Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach
Služba je určená na publikovanie informácie o pohotovostných službách v lekárňach.

Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv
Služba je určená na zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv.

Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na zverejňovanie dôležitých informácií pre verejnosť vo forme registra.

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)
Služba je určená na podávanie informácií pre občanov a poskytovateľov zdravotníckych zariadení.