prejsť na obsah


A.1.69, Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC

Služba je určená za účelom poskytnutia komplexných informácií o legislatíve, na základe ktorej VÚC koná a rozhoduje, alebo ktorá upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC.

S ohľadom na rozsah legislatívy, na základe ktorej VÚC koná a rozhoduje, alebo ktorá upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC je cieľom služby poskytnúť občanovi komplexné, cielené a zrozumiteľné informácie, ktoré bude vedieť aplikovať pri riešení životnej situácie.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 20. 10. 2020


Legislatíva

Všetky právne predpisy, na základe ktorých VÚC koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Právny odbor
 

Vybavuje

JUDr. Jarmila Zvarová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informácie: 055 7268 127
 

Životné situácie

Občan a štát: Demokracia, Účasť na veciach verejných, Právna ochrana

Súvisiace služby


Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.