Elektronické služby KSK

Server elektronických služieb Košického samosprávneho kraja je momentálne mimo prevádzky.

Ak chcete na Košický samosprávny kraj doručiť elektronické podanie, odporúčame použiť službu

Všeobecnej agendy na portáli Slovensko.sk

pričom ako poskytovateľa služby vyberiete Košický samosprávny kraj

Ak chcete využiť inú formu komunikácie, odporúčame vyhľadať potrebné informácie na

Webovom sídle KSK