prejsť na obsah


A.1.1, Schvaľovanie prevádzkového času lekárne

Služba je určená na podávanie žiadostí na schválenie prevádzkového času verejnej lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

O schválenie prevádzkového času môžu požiadať

  • fyzické a právnické osoby, ktorých miesto poskytovania lekárenskej starostlivosti je na území Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“)

Podmienky schválenia prevádzkového času

  • na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu KSK (ďalej len „Úradu“) a za predpokladu, že miesto poskytovania lekárenskej starostlivosti je na území  KSK

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 30. 1. 2020


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o schválenie prevádzkového času lekárne (FO)
Formulár žiadosti o schválenie prevádzkového času
 
Žiadosť o schválenie prevádzkového času lekárne (PO)
Formulár žiadosti o schválenie prevádzkového času
 

Legislatíva

§ 135 ods. 1 písm. c) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota na schválenie / zamietnutie žiadosti je 30 dní, vo výnimočných prípadoch 60 dní. Plynutie zákonnej lehoty je možné prerušiť v prípade, pokiaľ žiadateľ nedoplní všetky povinné náležitosti a prílohy k žiadosti.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Ing. Peter Slanina
 

Kontakt

Základné informácie: http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/lekarenska-starostlivost/
Informátor: 055 7268 297 - PIC
 

Životné situácie

Zdravie: Lieková starostlivosť, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Súvisiace služby


Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie
Služba je určená na podávanie žiadostí o schválenie ordinačných hodín v ambulanciách v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.

Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach
Služba je určená na publikovanie informácie o pohotovostných službách v lekárňach.

Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv
Služba je určená na zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv.

Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na zverejňovanie dôležitých informácií pre verejnosť vo forme registra.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.