prejsť na obsah


A.1.63, Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

Služba informuje o tom čo je VÚC a o jeho kompetenciách vo vzťahu k občanom a k regiónu.

Služba poskytuje vysvetľujúce informácie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach (pôsobnosti) a kompetenciách, o rozsahu zodpovednosti a okruhu zabezpečovania činností v rámci VÚC v košickom kraji.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 13. 11. 2017


Legislatíva

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov znení neskorších predpisov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

JUDr. Kolesárová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
055 7268 118
 

Životné situácie

Občan a štát: Demokracia, Účasť na veciach verejných, Právna ochrana

Súvisiace služby


Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Informovanie o organizačnej štruktúre VÚC
Služba je určená na poskytnutie informácií o organizačnej štruktúre Úradu KSK.