prejsť na obsah


A.1.62, Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP

Služba je určená na poskytnutie informácií o voľných pracovných miestach Úradu KSK.

Oznámenia o voľných pracovných miestach
Úrad KSK je podľa §6 Zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov povinný informovať o voľných pracovných miestach na výkon práce vo verejnom záujme. 

Voľné pracovné miesta zverejňuje na webovej stránke Úradu KSK  a na mieste prístupnom zamestnancom, príp. na pracovnom webportáli .

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné  a iné predpoklady, sú pozvaní na personálny pohovor.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 13. 11. 2017


Legislatíva

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Personálna práca a odmeňovanie
 

Vybavuje

JUDr. Mária Öhlschlägerová, Ing. Miroslava Beňová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Odbor personálnej práce a odmeňovania: 055 7268 127, 055 7268 142
 

Životné situácie

Zamestnanie: Strata a hľadanie zamestnania

Súvisiace služby


Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.