prejsť na obsah


A.1.61, Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

Služba je určená na zverejňovanie informácií o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Časový plán zasadnutí zastupiteľstva je povinne zverejňovaný dokument podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Časový plán zasadnutí zastupiteľstva sa vypracováva na polročné obdobie najneskôr mesiac pred príslušným polrokom. Obsahuje aj termíny uzávierky materiálov na rokovanie zastupiteľstva a rokovanie komisií.
 

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 18. 10. 2019


Legislatíva

Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Miroslava Segedová
 

Kontakt

055 7268 248
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva
Služba je určená na zverejnenie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva podľa § 14 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC
Služba je určená na informovanie širokej verejnosti o účasti poslancov zastupiteľstva na jednotlivých zasadnutiach zastupiteľstva podľa ods. 5 § 25 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov
Služba je určená na informovanie širokej verejnosti o hlasovaní poslancov v zmysle § 52 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.