prejsť na obsah


A.1.56, Informovanie o dani z motorového vozidla

Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dátum účinnosti 1. január 2015) už sadzby dane z motorových vozidiel neurčuje vyšší územný celok, ale sú jednotné pre celú Slovenskú republiku.

Daňové priznania sa podávali na príslušné daňové úrady podľa miesta evidencie vozidiel. V súčasnosti správu dane vykonávajú daňové úrady podľa sídla právnických osôb a podľa trvalého pobytu fyzických osôb. Daňovníci zasielajú daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na jeden – im príslušný daňový úrad, aj keď majú vozidlá registrované v každom kraji na Slovensku.

Sadzba dane je ročná a pre správne priradenie ročnej sadzby je potrebné správne posúdiť základ dane podľa toho, o aké vozidlá sa jedná.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 19. 11. 2018


Legislatíva

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Doprava
 

Vybavuje

Ing. Radovan Hužvík
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 254
 

Životné situácie

Podnikanie: Miestne dane a poplatky

Súvisiace služby


Informovanie o dani z motorového vozidla - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.