prejsť na obsah


A.1.54, Informovanie o životnom prostredí

Služba je určená na poskytovanie informácií o životnom prostredí.

Samosprávny kraj nemá podľa príslušnej legislatívy povinnosť zverejňovať informácie o životnom prostredí, tieto informácie je povinná poskytnúť príslušná štátna správa v životnom prostredí. Samosprávny kraj má povinnosť zverejňovať informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z..

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2020


Legislatíva

Smernica č. 3/2009 o poskytovaní informácií, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Regionálny rozvoj
 

Vybavuje

Ing. Jaroslav Lizák
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Ing. Oliver Kovács 055 6196 653
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy
Podnikanie: Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

Súvisiace služby


Informovanie o životnom prostredí - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.