prejsť na obsah


A.1.50, Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Služba je určená pre verejnosť na zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Vyšší územný celok je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb je strategický dokument, ktorý na základe spracovaných analýz určuje smer ďalšieho rozvoja sociálnych služieb v kraji.  Koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä:

  • analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v kraji, vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov,
  • analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a  ďalších obyvateľov vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb,
  • analýzu sociologických a demografických údajov v kraji,
  • určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v kraji,
  • časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb, vrátane určenia personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok na jej realizáciu,
  • spôsob vyhodnocovania plnenia koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2021


Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 83 ods. 4
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Ing. Vladimír Pauco
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OSV: 055 7268 426
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb
Služba je určená pre verejnosť na podávanie pripomienok k spracovanému a zverejnenému návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.