prejsť na obsah


A.1.46, Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania

Služba je určená na podávanie žiadostí o poskytnutie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania občanom.

Informácia sa dotýka výchovy a vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 13. 11. 2017


Legislatíva

§9 ods. 10 zákona 596/2003 Z. z.
 

Poplatky

žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Školstvo
 

Vybavuje

RNDr. Viera Juríková
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
055 7268 268
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.