prejsť na obsah


Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu mládeže (PO)

Pre podanie elektronického formulára je potrebné

Návrat na detail služby


Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
 

Zakonná lehota

neurčená
 

Poplatky

žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Financie
 

Vybavuje

Mgr. Alena Šuranová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Odbor financií: 055 7268 316
 

Životné situácie

Financie: Dotácie
Kultúra: Podpora kultúry
Podnikanie: Dotácie
Vzdelanie a šport: Šport

Súvisiace služby


Podanie vyúčtovania dotácie na podporu mládeže
Služba je určená na podanie vyúčtovania poskytnutej dotácie na podporu mládeže podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len „VZN č. 3/2006“).

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na podporu mládeže
Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na podporu mládeže.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.