prejsť na obsah


Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov (PO)

Pre podanie elektronického formulára je potrebné

Návrat na detail služby


Legislatíva

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Ing. Drahomíra Minčičová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OddVO: 055 7268 404
 

Životné situácie

Podnikanie: Verejné obstarávanie, Služby, Spravodlivý konkurenčný boj, Tovary

Súvisiace služby


Elektronické verejné obstarávanie
Služba umožňuje podať elektronické podanie v prípade záujmu o účasť v zákazkách s nízkou hodnotou a v prípade záujmu o zaregistrovanie do podlimitných a nadlimitných zákaziek bez vyžiadania súťažných podkladov.

Vysvetľovanie súťaže
Služba slúži na predloženie žiadosti o vysvetlenie dokumentov a informácií zverejnených alebo poskytnutých v procese verejného obstarávania verejným obstarávateľom.

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní
Služba umožňuje zverejňovať informácie o všetkých verejných obstarávaniach verejného obstarávateľa pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.
Zverejnené sú všetky nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vyhlásené verejným obstarávateľom.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.