prejsť na obsah


Žiadosť o informáciu o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie (FO)

Pre podanie elektronického formulára je potrebné

Návrat na detail služby


Legislatíva

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ) Smernica č. 3/2009 o poskytovaní informácií Sadzobník za poskytovanie informácií
 

Poplatky

Podľa zverejneného sadzobníka
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Ing. Daša Kolozsyová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Telefónne číslo: 055 7268 201
E-mail: info@vucke.sk, dasa.kolozsyova@vucke.sk
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie
Služba je určená na podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ).

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.