prejsť na obsah


Žiadosť o zverejnenie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP (PO)

Pre podanie elektronického formulára je potrebné

Návrat na detail služby


Legislatíva

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Personálna práca a odmeňovanie
 

Vybavuje

JUDr. Jarmila Zvarová, Katarína Hanková
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Právne a personálne oddelenie: 055 72 68 127, 055 72 68 307
 

Životné situácie

Zamestnanie: Strata a hľadanie zamestnania

Súvisiace služby


Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP
Služba je určená na poskytnutie informácií o voľných pracovných miestach Úradu KSK.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.