prejsť na obsah


Žiadosť o poskytnutie zverejneného návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb (FO)

Pre podanie elektronického formulára je potrebné

Návrat na detail služby


Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 83 ods. 4
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Sociálne veci a zdravotníctvo
 

Vybavuje

Mgr. Emília Revajová Bujňáková
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OSVaZ: 055 7268 282
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb
Služba je určená pre verejnosť na zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.